Organisation

Ordförande

Bua              Mattias Svensson         0720-69 37 87    mattiassvensson2@me.com

Norvalla      Erling Gunnesson        0702-19 08 05     erling.gunnesson@outlook.com 

Väröbacka  Kjell-Arne Larsson       0760-47 26 82     kjellalarsson51@gmail.com


Planansvarig

Bua              Jan-Erik Engblom       0708-30 20 14     jan-erik.engblom@smeas.se 

Norvalla      Hans-Eric Bengtsson  0705-45 67 37    info@ifnorvalla.com 

Väröbacka  Kjell-Arne Larsson       0760-47 26 82    kjellalarsson51@gmail.com


Materialansvarig

Bua              Fredrik Nilsson              0725-52 22 09     materialfotboll@buaif.se 

Norvalla      Camilla Östh                  0706-26 53 98    camilla.osth@dom.se 

Väröbacka  Per Johansson              0736-34 66 34    pelle.vgif@hotmail.com


Fogisansvarig

Bua              Jan-Erik Engblom 0708-30 20 14            jan-erik.engblom@smeas.se

Norvalla      Hans-Eric Bengtsson 0705-45 67 37      info@ifnorvalla.com

Väröbacka  Kjell-Arne Larsson 0760-47 26 82           kjellalarsson51@gmail.comAlla ledare inom Värö United måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret varannat år. Utdraget ska visas upp för någon som är med i samordningsgruppen och kuvertet måste vara obrutet när utdraget visas upp. Utdraget beställs hos polisen via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/


Alla spelare äldre än 10 år ska registreras i Fogis. För att kunna registrera spelare i Fogis måste spelarnas vårdnadshavare fylla i följande blankett. Ledare skriver ut blanketten och lämnar ut till föräldrar så de kan lämna in den innan säsongsstart. 

Ungdomregistrering av fotbollsspelare