Värö United – Riktlinjer för verksamheten


Barn- och ungdomsverksamhete ska bedrivas för flickor och pojkar utifrån Barnkonventionen, Riksidrottsförbundets riktlinjer, Fotbollens Spela, Lek och Lär på ett sådant sätt att tjejerna och killarna tycker det är roligt att spela fotboll och delta i Värö Uniteds verksamhet. Därvid gäller:


 • Att verksamheten för åldersgruppen 7 – 12 år inriktas på att skapa intresse för fotboll
 • Att verksamheten för åldersgruppen 13 – 16 år ska präglas av förberedelser att så småningom kunna ingår i föreningarnas seniorverksamhet
 • Att verksamheten är öppen för alla oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar
 • Att alla har rätt att delta utifrån sina förutsättningar vid träningar, matcher och övriga aktiviteter, som ordnas
 • Att hänsyn tas till individens behov och att möjlighet till utveckling ges i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar
 • Att skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslängt intresse
 • Att verksamheten ska präglas av glädje, gemenskap och rent spel
 • Att en allsidig fotbollsträning ska erbjudas, att matchen ska ses som ett inlärningstillfälle samt att motverka toppning och utslagning
 • Att rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Alla form av fusk, doping, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför plan får icke förekomma. En god etik och moral ska råda.

En ledare i Värö United ska

 • Följa Värö Uniteds riktlinjer, regler och policies
 • Ta ansvar för sina uppgifter och befogenheter samt ha en positiv attityd
 • Uppträda på ett föredömligt sätt både på och utanför plan
 • Delta i ledarträffar och utbildningar
 • Alla spelare, som är uttagna till matchen, ska ges lika mycket speltid.
 • Om spelare saknas kan man låna från andra lag, i första hand från yngre lag.
 • Vid lån av spelare ska samtal alltid ske mellan berörda ledare
 • Årligen uppvisa utdrag ur belastningsregistret till ansvarig person i den förening där ledaren är medlem.

En spelare i Värö United ska

 • Uppträda sportsligt och kamratligt både på och utanför plan
 • Ta ansvar för sina uppgifter inom laget och ha en positiv attityd till lagkamraterna
 • Den som tränar får spela matcher. Matchuttagning bygger på träningsflit. Om någon samtidigt ägnar sig åt annan sport, ska hänsyn till detta tas vid bedömningen av träningsflit. Vid matcher rekommenderas per lag det antal spelas som anges i Svenska Fotbollförbundets Nationella Spelformer – 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11
 • Meddela din tränare när du har förhinder att träna och spela match
 • Håll ordning på din utrustning. Benskydd ska alltid användas vid träningar och matcher
 • Kom väl förberedd till träningar och matcher. Tänk på mat och sömn. Godis och kakor äts inte före eller mellan matcher
 • Kom i god tid till träningar och matcher

Föräldrar i Värö United ska

 • Tänka på att det är tjejen eller killen som spelar och inte föräldern
 • Stötta, uppmuntra och lyssna på barnen och ungdomarna
 • Ha en aktiv, konstruktiv och positiv dialog med lagledning och övriga föreningsansvariga
 • Delta i föräldraträffar
 • Kom ihåg!! Det är ledarna som coachar laget. Respektera de beslut som ledarna fattar
 • Vid matcher ska föräldrarna inte vara vid avbytarbåsen eller på den sida där ledare och spelare står
 • Respektera och följa de beslut som föreningarna fattar gällande Värö Uniteds verksamhet
 • Hjälpa till med vissa aktiviteter som föreningarna ordnar
 • Hjälpa ledarna med transporter till träningar och matcher samt med olika göromål